beats by dre cheap

Kninska operacija

Kninska operacija je naziv za borbe u kojima su krajem 1944. godine partizanske snage osvojile Knin, porazivši osovinske snage te tako dovršile preuzimanje kontrole nad Dalmacijom. 26. novembar 1944.— Jedinice 8. korpusa NOVJ otpočele kninsku operaciju. Teške borbe protiv njemačkih, četničkih i ustaških snaga (ostaci njemačke 264. pješadijske divizije i 373. legionarske divizije, dijelovi 944. obalskog artiljerijskog puka, 581. mornarički i 501. inžinjerijski bataljon, jedan ustaški bataljon i četnici popa Đujića — ukupno oko 12.500 vojnika) vođene su sve do 4. decembra, kada je grad oslobođen. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao 6.555 mrtvih i 4.258 zarobljenih, a jedinice 8. korpusa 629 mrtvih, 2.275 ranjenih i 126 nestalih boraca.

Titanik
http://titanik1.blogger.ba
26/11/2012 16:02